Spring til indhold

Kort om os

Børnehuset Troldehaven er en integreret institution, beliggende i naturskønne omgivelser i Kastrup, med plads til ca. 140 børn, fordelt på tre teams.  

I en tryg ramme arbejder vi ud fra de pædagogiske principper i "Fælles pædagogisk grundlag" og de overordnede læreplaner for Vordingborg Kommunes dagtilbud. Vi er derfor i stand til, at tilbyde et højt fagligt pædagogisk niveau.

Troldehaven er en af Vordingborg Kommunes pendlerinstitutioner. Du kan tilkøbe udvidet åbningstid hvis du har behov for dette. 

Hvad lægger vi vægt på

I Børnehuset Troldehaven arbejder vi kontinuerligt med udvikling af børnenes sociale kompetencer og det inkluderende miljø.

Vi lægger stor vægt på:

  • At alle børn oplever tryghed og nærhed i dagligdagen i Troldehaven, hvilket er en forudsætning for al anden trivsel og udvikling.
  • At alle børn har mulighed for, at være en del af et forpligtende fællesskab.
  • At der arbejdes målrettet med såvel intern som ekstern brobygning, så overgange opleves glidende for alle børn.
  • At der arbejdes med Vordingborg Kommunes overordnede læreplaner. Vi planlægger ud fra den pædagogiske viden om den aktuelle børnegruppe og deres behov for læring og udvikling.
  • At vi som medarbejdere holder os ajour med den seneste pædagogiske udvikling og den forskning, der ligger til grund for dette. 

Børnegrupper

Team 0-2 år - Troldepus.

Team 2-4 år - Skovtroldene.

Team 4-6 år - Troldeungerne, der yderligere har en skolegruppe for de kommende skolebørn i Troldehaven - Raketterne.

Vores grupper såvel som vores fællesrum er indrettet i små læringsrum, ud fra en reflekteret pædagogik om den enkelte gruppes samlede aktuelle udviklingstrin og behov for læring. Dette arbejde er derfor en kontinuerlig proces, i det børnegruppen er under konstant forandring. 

Vi arbejder med intern brobygning mellem vores teams, så der altid er en glidende overgang, der ikke opleves som et skift. Vi vurderer hvert enkelt barns parathed til nye udfordringer på næste trin, ud fra aktuelt udviklingstrin - ikke fysisk alder.