Spring til indhold

Mål og læreplaner

I vores daglige pædagogiske arbejde med Vordingborg Kommunes overordnede læreplaner, planlægges altid ud fra den pædagogiske viden, om den aktuelle børnegruppe og deres behov for læring og udvikling.

Afsættet for dette arbejde er det overordnede Fælles pædagogiske grundlag, som alle pædagoger er særligt uddannede til at varetage. Fælles pædagogisk grundlag hviler på et solidt fundament af den nyeste forskning indenfor det pædagogiske område, med fokus på leg og læring.

For Troldehaven betyder det, at vi har særligt fokus på:

  • At leg og læring er hinandens forudsætninger for god trivsel, læring og udvikling.
  • At størstedelen af det pædagogiske arbejde skal foregå i mindre grupper. 
  • At pædagogisk velreflekterede læringsrum, såvel ude som inde, er afsættet for gode aktiviteter - såvel selvvalgte som voksenstyrede.
  • Det enkelte barns forudsætninger for, at være en del af de forskellige fællesskaber.
  • Målrettet og omsorgsfuld brobygning gennem hele barnets forløb i Troldehaven, samt målrettet brobygning til børnehaveklassen.
  • Fagligt velfunderet personale, der er i stand til at tilbyde et højt kvalificeret pædagogisk niveau.

Her kan I læse mere om vores læreplaner.