Spring til indhold

Personalet

I Børnehuset Troldehaven arbejder vi ud fra et højt pædagogisk niveau. Derfor er størstedelen af medarbejderne pædagogisk uddannede.

Derudover deltager medarbejderne løbende på efteruddannelse og andre relevante kurser, ligesom der kontinuerligt arbejdes internt med vores kommunikative udvikling.

Vi modtager pædagogstuderende og andre praktikanter, hvilket vi oplever som en god anledning til at reflektere over egen tilgang til børnene i Troldehaven.